Opleidingen

Opleidingen op het gebied van brandveiligheid worden bij BIO brandpreventie in een groot scala aangeboden. Alle opleidingen worden gegeven op nette verzorgde opleidingslocaties door heel het land. De gekwalificeerde opleidingen zijn alle onderwijsprogramma’s welke zijn ingericht om de benodigde kennis en vaardigheden over te brengen.

Een opleiding kan opgebouwd zijn met verschillende cursussen of vakken die ieder een afzonderlijke thematiek bespreken. Een opleiding wordt doorgaans afgesloten met een certificaat of diploma. De kwaliteit van de opleidingen worden gecontroleerd door onafhankelijke instituten welke eveneens de examens afnemen.

BIO brandpreventie wordt gedreven door passie en nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar het leerproces van de cursisten. Niets is mooier dan een cursist te zien groeien in het vak. Al onze docenten brengen specifieke kennis en ervaringen in. Zij zorgen met hun vakmanschap ervoor dat de deelnemers uitsluitend experts voor de klas hebben.

Alle opleidingen worden gegeven door deskundige streng geselecteerde docenten. De cursusdagen zijn geheel verzorgd van koffie & thee en een luxe lunch. De deelnemer ontvangt een compleet lespakket en is verzekerd tijdens de opleiding. Een opleiding bij BIO brandpreventie is functie- en competentiegericht.

Dit duaal onderwijs zet naast kennis en vaardigheden ook de beroepshouding centraal en richt zich op het bijbrengen van specifieke competenties die aansluiten bij de praktijk. BIO brandpreventie is gecertificeerd voor al haar werkzaamheden en werkt uitsluitend met gediplomeerde en ervaren docenten. Zij verzorgt alle administratieve handelingen ter verkrijging van officiële diploma’s.

Bel ons...

Wil je een afspraak of wens je een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies!

085-246 00 00

Bouwkundige opleidingen

Brandpreventie deskundige 1

Opleidingen

De opleiding brandpreventie deskundige 1 geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van brandveiligheid welke je nodig hebt voor het zelfstandig toetsen van bouwplannen en voor het opstellen van eisenpakketten voor brandveiligheid. Na het afleggen van deze opleiding ben je in staat zelfstandig bouwplantoetsingen uit te voeren en eisenpakketten voor brandveiligheid op te stellen.

 

 

 

Informatie & Aanvraag

Brandpreventie deskundige 2

Opleidingen

De opleiding brandpreventie deskundige 2 gaat nog dieper dan brandpreventie deskundige 1 in op de wet- en regelgeving. Naast de regelgeving wordt op andere zaken de verdieping gezocht. Zoals de verschillende brandveiligheidsinstallaties, gelijkwaardigheden, fire safety engineering, publicatiereeks gevaarlijke stoffen, externe veiligheid en verschillende rekenmodellen.

 

 

 

Informatie & Aanvraag

Fire Safety Engineering (FSE)

Opleidingen

De opleiding fire safety engineering geeft zeer uitgebreide theoretische en praktische kennis van brandveiligheid welke nodig is voor het onderbouwen van de minder voorkomende en complexere bouwwerken. Fire safety engineering is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid. Voor fire safety engineering is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies van bouwwerken, personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een bouwwerk maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en fire safety engineering modellen.

Informatie & Aanvraag

Aankomend brandpreventie deskundige

Opleidingen

De opleiding aankomend brandpreventie deskundige geeft de theoretische en praktische kennis van brandveiligheid en inzicht in de integrale brandveiligheid. In korte tijd leer je veel over brandveiligheid, wetgeving en de toepassing hiervan.

 

 

Informatie & Aanvraag

Brandwerende montagedeskundige 1

Opleidingen

De opleiding brandwerende montage deskundige 1 geeft de uitgebreide theoretische en praktische onafhankelijke kennis van brandwerende applicaties. Tijdens de opleiding wordt gestreefd om zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die direct in de praktijk kunt toepassen.

Als je aan alle andere voorwaarden voldoet kun je met dit diploma officiële erkenning aanvragen bij het MEB register, waarmee je officieel erkend bent als brandwerend applicateur.

Informatie & Aanvraag

Brandwerende montagedeskundige 2

Opleidingen

De opleiding brandwerende montage deskundige 2 geeft de uitgebreide theoretische en praktische onafhankelijke kennis van de verschillende oplossingen voor WBDBO en de wet- en regelgevingen, waardoor je in staat bent om de WBDBO te waarborgen. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met brandwerendheid op een praktisch niveau en meer theoretische bagage wil hebben.

 

Informatie & Aanvraag

Installatietechnische opleidingen

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Opleidingen

De opleiding projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldtechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van brandmeldinstallaties. Na het afleggen van deze opleiding ben je in staat zelfstandig brandmeldinstallaties te ontwerpen en eisenpakketten op te stellen.

 

Informatie & Aanvraag

Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties

Opleidingen

De opleiding projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, ontruimingstechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van alle type ontruimingsalarminstallaties. Na het afleggen van deze opleiding ben je in staat zelfstandig ontruimingsalarminstallaties te ontwerpen en eisenpakketten op te stellen.

 

Informatie & Aanvraag

Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties

Opleidingen

De opleiding onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid en brandmeldinstallaties welke nodig is voor het zelfstandig inspecteren, onderhouden en repareren van brandmeldinstallaties.

 

 

Informatie & Aanvraag

Onderhouds- en installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties

Opleidingen

De opleiding onderhouds- en installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van de NEN 2575 bij te brengen, waarna je zelfstandig en volgens de voorschriften een ontruimingsalarminstallaties in bedrijf kunt stellen, onderhouden of aanleggen.

Deze opleiding is bedoeld als aanvulling op installatiedeskundige of onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties. Met deze combinatie wordt voldaan aan het CCV certificatieschema ontruimingsalarminstallaties 'installeren' en 'onderhoud'.

Informatie & Aanvraag

Installatiedeskundige brandmeldinstallaties

Opleidingen

De opleiding installatiedeskundige brandmeldinstallaties geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid en brandmeldinstallaties, waarna je in staat bent zelfstandig en volgens de voorschriften een brandmeldinstallatie te installeren.

 

 

 

Informatie & Aanvraag

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Opleidingen

De opleiding beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie geeft de theoretische en praktische kennis van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties welke nodig is voor het beheer, controle en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in een bouwwerk kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaats vinden.

 

Informatie & Aanvraag

Organisatorische opleidingen

Hoofd-bedrijfshulpverlening (basis)

Opleidingen

De opleiding hoofd bedrijfshulpverlening (basis) geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverlening taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Het hoofd bedrijfshulpverlening vertaalt het beleid in concrete maatregelen en is belast met het opzetten en beheren van de bedrijfsnoodorganisatie.

 

 

Informatie & Aanvraag

Ploegleider (basis)

Opleidingen

De opleiding ploegleider basis geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze leiding te gegeven aan een groep bedrijfshulpverleners. Een ploegleider dient ervoor te zorgen dat met de bedrijfshulpverleners geoefend wordt, dat deze geoefend blijven en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

 

 

Informatie & Aanvraag

Bedrijfshulpverlener (basis)

Opleidingen

Iedere organisatie met meer als één medewerker is volgens de Arbowet artikel 15 verplicht om bedrijfshulpverleners aan te wijzen en op te leiden. Als organisatie ben je verantwoordelijk om op adequate wijzen op te kunnen treden en handelen bij ongevallen en calamiteiten dan wel uw bedrijf of instelling tijdig te ontruimen en zorgen dat iedereen veilig buiten komt. Hulp aan eventuele slachtoffers moet direct gestart kunnen worden en snel doelmatig hulpdiensten alarmeren.

 

Informatie & Aanvraag

Hoofd-bedrijfshulpverlening (herhaling)

Opleidingen

De opleiding hoofd bedrijfshulpverlening (herhaling) geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverlening taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of het hoofd bedrijfshulpverlening de voorgeschreven verrichtingen van het hoofd bedrijfshulpverlening (basis) beheerst.

Informatie & Aanvraag

Ploegleider (herhaling)

Opleidingen

De opleiding ploegleider (herhaling) geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze leiding te gegeven aan een groep bedrijfshulpverleners. Een ploegleider dient ervoor te zorgen dat met de bedrijfshulpverleners geoefend wordt, dat deze geoefend blijven en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de ploegleider de voorgeschreven verrichtingen van de ploegleider (basis) beheerst.

Informatie & Aanvraag

Bedrijfshulpverlener (herhaling)

Opleidingen

Iedere organisatie met meer als één medewerker is volgens de Arbowet artikel 15 verplicht om bedrijfshulpverleners aan te wijzen en om de kennis en kunde van de bedrijfshulpverlener te waarborgen. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de bedrijfshulpverlener de voorgeschreven verrichtingen van de bedrijfshulpverlener (basis) beheerst.

 

Informatie & Aanvraag

EHBO (basis)

Opleidingen

De opleiding eerste hulp bij ongevallen (basis) biedt alle basiskennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp bij ongevallen. De eerste hulpverlener kan in afwachting van gespecialiseerde hulpverleners eerste levensreddende handelingen verrichten.

 

 

Informatie & Aanvraag

Reanimatie (basis)

Opleidingen

De opleiding reanimatie (basis) geeft de uitgebreide praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze te kunnen reanimeren en de overlevingskansen te vergroten. Elke dag sterven 35 mensen per dag aan een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Vaak gebeurd dit thuis of op het werk. Deze mensen moeten worden gereanimeerd.

 

Informatie & Aanvraag

Kinderreanimatie (basis)

Opleidingen

De opleiding kinderreanimatie (basis) geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze te kunnen reanimeren en de overlevingskansen bij kinderen en baby’s te vergroten. Je leert in deze opleiding hoe je moet reageren op een kind of baby met een circulatiestilstand, verstikking of verslikking. De oorzaak van een circulatiestilstand bij een baby of kind is anders dan bij een volwassene en dient anders te worden benaderd.

Informatie & Aanvraag

EHBO (herhaling)

Opleidingen

De opleiding eerste hulp bij ongevallen (herhaling) biedt alle basiskennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp bij ongevallen. De eerste hulpverlener kan in afwachting van gespecialiseerde hulpverleners eerste levensreddende handelingen verrichten. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de eerste hulpverlener de voorgeschreven verrichtingen van de eerste hulp bij ongevallen (basis) beheerst.

 

 

Informatie & Aanvraag

Reanimatie (herhaling)

Opleidingen

De opleiding reanimatie (basis) geeft de uitgebreide praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze te kunnen reanimeren en de overlevingskansen te vergroten. Elke dag sterven 35 mensen per dag aan een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Vaak gebeurd dit thuis of op het werk. Deze mensen moeten worden gereanimeerd. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de voorgeschreven verrichtingen van de reanimatie (basis) beheerst.

 

Informatie & Aanvraag

Kinderreanimatie (herhaling)

Opleidingen

De opleiding kinderreanimatie (basis) geeft de uitgebreide theoretische en praktische kennis welke noodzakelijk is om op een efficiënte wijze te kunnen reanimeren en de overlevingskansen bij kinderen en baby’s te vergroten. Je leert in deze opleiding hoe je moet reageren op een kind of baby met een circulatiestilstand, verstikking of verslikking. De oorzaak van een circulatiestilstand bij een baby of kind is anders dan bij een volwassene en dient anders te worden benaderd. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de voorgeschreven verrichtingen van de kinderreanimatie (basis) beheerst.

Informatie & Aanvraag