Oefenen

Oefenen is van levensbelang. Vaardigheid of competentie is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Vaardigheid op één of ander gebied wordt veelal vergaard door praktische ervaring, door korte of langere tijd regelmatig te oefenen.

Om tot een goede uitvoering te komen moet iedereen goed getraind en opgeleid zijn. Daarna moeten de opgedane vaardigheden en kennis van de beschreven procedures regelmatig geoefend en beoefend worden, om zo een goed functionerende organisatie te borgen. Naast dat oefenen een wettelijke taak is voor ieder bedrijf, is oefenen een taak die iedere organisatie om morele redenen goed moet kunnen uitvoeren. In geval van een calamiteit wil geen enkele verantwoordelijke van een organisatie, dat één van de aanwezigen, personeel of bezoekers iets overkomt. In één jaar tijd kan veel veranderen, vandaar het belang van herhalen en update, en waar calamiteiten niet te regisseren zijn; de reactie en het gedrag van medewerkers zijn dit wel.

Iedere organisatie is verplicht om minimaal eens per jaar een ontruimingsoefening te houden. Om een ontruimingsoefening in jouw organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit op te bouwen en bij iedere volgende oefening de moeilijkheidsgraad van de oefening op te voeren. Dit kan zowel in grootte als in complexiteit.

BIO brandpreventie biedt diverse categorieën aan voor het organiseren van een ontruimingsoefening en gebruikt hiervoor een fasen-model. Het is verstandig om alle fasen te doorlopen zodat de betrokkenen kunnen groeien in het ontruimingsplan. BIO brandpreventie kan adviseren en levert diensten om ontruimingsoefeningen vlekkeloos te laten verlopen.

Bel ons...

Wil je een afspraak of wens je een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies!

085-246 00 00

Introductie

Introductieoefening

Ontruimingsoefening

Onze introductieoefening valt in de voorbereidende fase. Voordat je in de organisatie gaat werken met een ontruimingsplan worden de opgestelde procedures en instructies doorgesproken met de bedrijfsnoodorganisatie.

 

 

Informatie & Aanvraag

Table-top oefening

Ontruimingsoefening

Onze table-top oefening is ook van belang in de voorbereidende fase. Het is een praktische manier om jouw bedrijf 'op papier te laten ontruimen' en zo de procedures en instructies eerst 'droog' te oefenen. Hiermee bereid je de organisatie voor op het ontruimingsplan en de oefeningen in de volgende fasen.

 

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsoefening - fase 0

Ontruimingsoefening

Na de voorbereidende fase volgt het daadwerkelijk oefenen. In de -fase 0- oefening wordt de ontruimingsoefening aangekondigd; zowel bedrijfshulpverlening als de overige aanwezigen in het gebouw worden van tevoren geïnformeerd over de ontruiming.

 

 

 

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsoefening - fase 1

Ontruimingsoefening

Het is raadzaam de moeilijkheidsgraad van de ontruimingsoefening geleidelijk op te voeren zodat betrokkenen meegroeien in een ontruimingsprocedure.
Ook in de -fase 1- oefening worden bedrijfshulpverlening en de overige aanwezigen in het gebouw van te voren geïnformeerd over de ontruiming.

 

 

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsoefening - fase 2

Ontruimingsoefening

Het is raadzaam de moeilijkheidsgraad van de ontruimingsoefening geleidelijk op te voeren zodat betrokkenen meegroeien in een ontruimingsprocedure. In de -fase 2- oefening wordt de ontruimingsoefening niet langer aangekondigd!

 

 

 

Informatie & Aanvraag

Ontruimingsoefening - fase 3

Ontruimingsoefening

Ook in de laatste, -fase 3- oefening wordt de ontruimingsoefening van tevoren niet aangekondigd!. In deze fase is veel groei in de ontruimingsprocedure doorgemaakt en borging in de organisatie bereikt. Regelmatige -onaangekondigde- oefeningen blijven van belang.

 

 

Informatie & Aanvraag