Vaak zijn er in een bedrijf bedrijfshulpverleners. Die worden keurig elk jaar op een herhalingstraining gestuurd. Maar dan? Is dat genoeg?

Het is natuurlijk afhankelijk van het soort bedrijf, wat de RI-E zegt, wat er nodig is in het bedrijf. Maar er komt behoorlijk wat bij kijken, het opzetten van een BHV organisatie. Heel vaak wordt er gedacht dat het opleiding van een BHV-er echt wel genoeg is. Nou ja, er worden wat blussers opgehangen, een EHBO doos aangeschaft en als er wat budget over is dan ook nog een AED. Regelmatig worden de andere werknemers getrakteerd op een ontruimingsoefening en daar houd het wel mee op.

Ik heb in diverse bedrijven les mogen geven die van tevoren aangaven, dat het niet genoeg zou zijn. Of het nu ging om een ongeval met persoonlijk letsel op het bedrijf dat een grote impact had, tot een brand bij de buren waarbij bleek dat alleen ontruimen niet genoeg was.

Want wordt er nu wel eens kritisch gekeken naar de gevolgen? De bedrijfshulpverlener die een collega moet helpen bij een ernstig letsel kan daar behoorlijk mee in de knoop komen te zitten. Is dat vastgelegd? Is er nagedacht hoe er hulp en opvang wordt verleend, niet alleen aan het slachtoffer maar ook aan de hulpverleners? En als je moet ontruimen op stel en sprong wordt er vaak niet goed nagedacht als blijkt dat je de komende 24 uur niet het pand terug in kan. Hoe komen de werknemers dan eigenlijk thuis? Of waar vang je mensen voor langere tijd op, zeker als het weer buiten op de ontruimingsplaats bar en boos is en het toch wel een paar uur gaat duren voordat het pand weer vrij gegeven wordt. Waar ga je heen met minder valide mensen in je organisatie? Misschien heeft u wel te maken met oudere mensen of juist hele jonge mensen, denk aan een verzorgingstehuis of kinderdagverblijf.

De opleiding en herhalingstraining bedrijfshulpverlener zijn vaak algemene opleidingen en trainingen. Niet voor iedere organisatie geschikt. Heb je een goed instructeur dan probeert deze zoveel mogelijk maatwerk te leveren, maar soms is een volledig aangepast programma nodig.

Dit zijn vaak dingen waar een organisatie tegenaan loopt als het gebeurd. En dan moet er heel snel worden gewerkt aan een oplossing. Preventie en BHV beleid is meer dan een BHV plan en ontruimingsplan. Het is goed nadenken over de mogelijke scenario’s, de specifieke oplossingen voor uw organisatie. En ook in dit geval is het beter om voorbereid te zijn op een kans die zich niet voordoet dan niet voorbereid te zijn als het wel gebeurd…