Het lesseizoen loopt nu langzaam op zijn einde. Iedereen maakt zich op voor een welverdiende vakantie. Ook ik ben er wel een beetje aan toe. Je merkt het aan alles, de cursist is vrolijker dan normaal en de bestemmingen van de vakantie worden ook besproken.

Tijdens de afgelopen week met trainingen mocht ik aan een vertrouwde groep les geven, we verzorgen voor hen alle trainingen op veiligheidsgebied. Terwijl ik bezig was om het gedeelte brandbestrijding voor te bereiden kreeg ik al de vraag: gaat het op de vertrouwde manier? Natuurlijk, het gaat om het handelen, om het doen.

De deelnemers kregen per twee te horen: het gaat binnen niet goed! Mijn collega roept om hulp. En daar gingen ze. Na de oefening bespraken we kort de verbeter punten en de punten die wel heel goed waren gegaan. Mijn collega trok een vreemd gezicht toen één van de deelnemers verkondigde: wat ben jij een rotmens zeg! Dat klopt, dat ben ik ook, en ik had het ook verdiend.

Alle deelnemers pakten een lege blusser van de muur, alle deelnemers liepen zonder op of om te kijken naar het gevaar. Dat effect noemen we een tunnelvisie en wil ik heel graag uitlokken. Want in de training  kan het veilig, in de praktijk niet. En ja, deze deelnemer moest even een baalmoment delen. Ze heeft na de training aangegeven dat ze het wel heel leerzaam vond en dat ze het heel fijn vond dat ik een rotmens ben. Want alleen zo kan ze het leren, door het fout te doen en het daarna wel goed te doen.

Zo ook in dezelfde week een cursist die op de training binnenkwam: oooh nee, jij weer! Ook dat zorgde voor een reactie bij mijn collega. Hij legde mijn collega uit: nou, even rustig op de stoel zitten en luisteren is er ook deze week weer niet bij. Ik kon dat alleen maar beamen. Hij bedoelde het als compliment en zo vat ik het ook op.

Ik vindt het altijd heel knap dat cursisten me genoeg vertrouwen om te doen wat ik vraag. Ze weten ook dat ik het niet uitleg, dat ze fouten mogen maken. En bij cursisten die verzuchten: ik doe zoveel fout, antwoord ik dan altijd; maak je geen zorgen, als alles goed ging was je wel een instructeur…