Detachering

Detachering van goede specialisten is erg belangrijk voor jouw project. Het persoon met de juiste kennis op de goede plek voorkomt nare situaties in de toekomst. Een goede gesprekspartner kan ervoor zorgen dat het traject soepel verloopt.

Aan ieder bouwwerk stelt de Nederlandse wetgeving eisen aan brandveiligheid. Een ieder bouwwerk moet voldoen aan de in wetgeving opgestelde prestatie eisen. Voor elk bouwwerk wordt een bouw en/of gebruiksvergunning afgegeven waaraan altijd voldaan moet worden. In sommige situaties is het soms praktisch, al dan niet tijdelijk, mogelijk om aan de wet- en regelvering te voldoen zoals in de vergunningen is overeengekomen. Hierbij kunt u denken aan situaties als; een bouwwerk in aanbouw zijnde, verbouwen van een bouwwerk, uitvallen of defect raken van een brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, sprinklerinstallatie en/of blusinstallatie, het organiseren van evenementen, als u (extreem) gevaarlijke werkzaamheden gaat uitvoeren, met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt al dan niet het gebruik van een bouwwerk (tijdelijk) gaat veranderen.

In dat geval moet u aanvullende maatregelen nemen en al het mogelijk in het werk stellen om een veilige situatie te blijven garanderen. De prestatie eisen uit de wetgeving moeten altijd worden nageleefd. Mocht ondanks alle inspanningen het toch mis gaan moet u aan kunnen tonen dat u alles eraan heeft gedaan om de calamiteit te voorkomen en dat u adequaat heeft gereageerd op een calamiteit, te verwachten gevaren en scenario’s. U bent als gebruiker en/of organisatie altijd verantwoordelijk voor uw terreinen, bouwwerken en/of (bedrijfs)activiteiten en moet de veiligheid van alle aanwezige waarborgen.

BIO brandpreventie kan u adviseren en levert diensten om uw BIO maatregelen op elkaar af te stemmen, passende geschikte oplossingen te bieden voor deze complexe situaties en op te kunnen bij handhaving of calamiteiten.

Bel ons...

Wil je een afspraak of wens je een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies!

085-246 00 00

Detachering bouwkundig

Brandpreventie deskundige 2

BIO brandpreventie levert ervaren brandpreventie deskundige 2. Een vakkundig, goed inhoudelijk advies en prettige gesprekspartner tijdens de onderhandelingen.

Fire Safety Engeneering
Zeer uitgebreide theoretische en praktische kennis van brandveiligheid welke u nodig heeft voor het onderbouwen van de minder voorkomende en complexere gebouwen.

 

Informatie & Aanvraag

Brandpreventie deskundige 1

BIO brandpreventie levert ervaren brandpreventie deskundige 1. De brandpreventie deskundige zoeken antwoord op al uw brandende vragen. Een vakkundig, goed inhoudelijk advies en prettige gesprekspartner tijdens de onderhandelingen bij een vergunningverleningstraject is belangrijk zodat achteraf exact duidelijk is wat uw verplichtingen zijn.

 

 

Informatie & Aanvraag

Detachering installatietechnisch

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Preventie

BIO brandpreventie levert ervaren projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties met uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldtechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van brandmeldinstallaties volgens de NEN 2535.

 

Informatie & Aanvraag

Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties

Preventie

BIO brandpreventie levert ervaren projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties voor alle types ontruimingsalarminstallaties met uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, ontruimingstechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van ontruimingsalarminstallaties volgens de NEN 2575.

Informatie & Aanvraag

Projecteringsdeskundige sprinkler- en watermistinstallaties

Preventie

BIO brandpreventie levert ervaren projecteringsdeskundige sprinkler- en watermistinstallaties met uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, sprinklertechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van sprinkler- en watermistinstallaties volgens de diverse geldende normen.

Informatie & Aanvraag

Projecteringsdeskundige rook- en warmte afvoerinstallaties

Preventie

BIO brandpreventie levert ervaren projecteringsdeskundige rook- en warmte afvoerinstallaties met uitgebreide theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldtechniek en wetgeving welke nodig is voor het zelfstandig ontwerpen van rook- en warmte afvoerinstallaties volgende de geldende normen.

 

Informatie & Aanvraag

Detachering organisatorisch

Manschap (brandwacht)

Organisatie

BIO brandpreventie levert ervaren Rijksgediplomeerde manschappen (brandwachten) welke zijn opgeleid tot brandweerman of vrouw en worden ingezet op advies van gemeentes, verzekeringen, preventiemedewerkers van de brandweer en diversen andere instellingen. Een brandwachten kan verplicht worden gesteld vanuit de gemeente of preventieoogpunt.

 

Informatie & Aanvraag

Bedrijfshulpverlener

Organisatie

BIO brandpreventie levert ervaren bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bedrijfshulpverlener weet bijvoorbeeld hoe hij moet ontruimen en mensen in veiligheid kan brengen, eventueel een beginnende brand te blussen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp kan verlenen. Zo zorgt de bedrijfshulpverlener ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Informatie & Aanvraag

Medisch personeel (EHBO)

Organisatie

BIO brandpreventie levert ervaren medisch personeel voor uw evenement. Als u ons ervaren medisch personeel inhuurt, beschikt u bij al uw evenementen en feesten over deskundige medische assistentie. U kunt zonder zorgen de medische veiligheid van uw evenement toevertrouwen aan ons ervaren team van artsen, EHBO en verpleegkundigen.

 

Informatie & Aanvraag

Hogere veiligheidskundige

Organisatie

BIO brandpreventie levert ervaren hogere veiligheidskundige met uitgebreide theoretische en praktische kennis welke nodig is voor het bereiken van de veiligste situaties.

 

Informatie & Aanvraag

Middelbaar veiligheidskundige

Organisatie

BIO brandpreventie levert ervaren middelbaar veiligheidskundige met uitgebreide theoretische en praktische kennis welke nodig is voor het bereiken van de veiligste situaties.

 

Informatie & Aanvraag