Drie fundamenten bouwbesluit

Bouwkundig

Onder bouwkundig wordt onder andere verstaan: brandmuren, loopafstanden, materiaal gebruik & detaillering.

 

 
 

Meer informatie...

Installatietechnisch

Onder installatie wordt onder andere verstaan:
detectie (BrandMeldInstallatie, BMI), alarmering (OntruimingsAlarmInstallatie, OAI), onderdrukking (sprinklerinstallatie) & faciliteren ontvluchting (Rook & Warmte Afvoerinstallatie, RWA / NoodVerlichting, NV).

 

Meer informatie...

Organisatorisch

Onder organisatie wordt onder andere verstaan: ontruimingsorganisatie (BHV), onderhoud gebouw en installaties, beheer brandgevaarlijke goederen, toezicht op werking van Bouwkundige en Installatietechnische voorzieningen.

 

Meer informatie...

Integrale brandveiligheid

BIO brandpreventie is actief op de marktgebieden van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten.

BIO brandpreventie staat voor integrale brandveiligheid, wij zorgen voor harmonie en beheersing van de zogeheten BIO maatregelen. De drie fundamenten van ons bouwbesluit waaruit ons logo is opgebouwd en waar ook de afkorting BIO voor staat zijn:

• Bouwkundige aspecten,
• Installatietechnische aspecten,
• Organisatorische aspecten

De zogeheten BIO maatregelen moeten in balans zijn met elkaar. Bouwkundige en Installatietechnische aspecten kunnen niet zonder een goede Organisatie. Integrale brandveiligheid is veel omvattend. Het gaat om een samenspel van BIO maatregelen. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen betrokken partijen.

Faciltair manager

Uitzendbureau

Kwaliteit & service

100%

Deskundigheid

100%

Meedenken in elke situatie

100%

Garantie op elke service

De organisatie

Bij het kiezen van brandveiligheidsmaatregelen is “logisch nadenken” noodzakelijk. Na oplevering van een bouwwerk komt de focus te liggen op het gebruik (Organisatie). Bouwkundige en Installatietechnische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar maar de Organisatie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

BIO brandpreventie is opgebouwd uit de vijf divisies en bijbehorende services:
• Preventie
• Preparatie
• Opleidingen
• Oefenen
• Repressie

Opdrachtgever

Zorgorganisatie

Project Manager

Eindgebruiker

Onze opdrachtgevers

Directie

Branddetectiebedrijf

Directie

Branddetectiebedrijf

Architect

Ingenieursbureau

Manager

Hotelketen

Cursist

Installatiebedrijf

Directie

Adviesbureau

Directie

Branddetectie- en brandmeldonderhoudsbedrijf

Brandveiligheidsartikelen

Uitgebreid assortiment