Bouwkundig

Onder bouwkundig wordt onder andere verstaan: brandmuren, loopafstanden, materiaal gebruik & detaillering.

 

Meer informatie...

Installatietechnisch

Onder installatie wordt onder andere verstaan: detectie (BrandMeldInstallatie, BMI), alarmering (OntruimingsAlarmInstallatie, OAI), onderdrukking (sprinklerinstallatie) & faciliteren ontvluchting (Rook & Warmte Afvoerinstallatie, RWA / NoodVerlichting, NV).

Meer informatie...

Organisatorisch

Onder organisatie wordt onder andere verstaan: ontruimingsorganisatie (BHV), onderhoud gebouw en installaties, beheer brandgevaarlijke goederen, toezicht op werking van Bouwkundige en Installatietechnische voorzieningen.

Meer informatie...

BIO brandpreventie

BIO brandpreventie is actief op de marktgebieden van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. BIO brandpreventie staat voor integrale brandveiligheid, wij zorgen voor harmonie en beheersing van de zogeheten BIO maatregelen. BIO staat voor:
•    Bouwkundige aspecten,
•    Installatietechnische aspecten,
•    Organisatorische aspecten.

De zogeheten BIO maatregelen moeten in balans zijn met elkaar. Bouwkundige en Installatietechnische aspecten kunnen niet zonder een goede Organisatie. Integrale brandveiligheid is veel omvattend. Het gaat om een samenspel van BIO maatregelen. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen betrokken partijen.

Bij het kiezen van brandveiligheidsmaatregelen is “logisch nadenken” noodzakelijk. Na oplevering van een bouwwerk komt de focus te liggen op gebruik (Organisatie). Bouwkundige en Installatietechnische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar maar de Organisatie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. BIO brandpreventie neemt de organisatie van deze omvangrijke en tijdrovende klus voor u uit handen.

Opvang & doorstroomcapaciteitsberekening

Waar is dat sleuteltje?

Ik hoor het mezelf nogal kortaf zeggen: ‘maar je weet toch waar dat sleuteltje is?’ De mevrouw keek me meewarend aan, hoewel ze net trots nog vertelde dat ze wist wat ze als BHV-er moest doen. Helaas, ondertussen stond het ontruimingsalarm volop te loeien en niemand die er wat aan kon doen.

More info

De bejaarden van de brandweer.

Als ik het heb over de bejaarden van de brandweer, heb ik het niet per sé over de oudgedienden van een korps. Nee, we hebben ook andere bejaarden. Die oud, misschien een beetje versleten zijn, maar zeker niet vergeten. In mijn korps hebben we ze ook en 1 is voor mij heel speciaal…

More info

Beheerder brandmeldinstallatie

Zuster! Hoe je van instructeur zuster wordt…

‘Zuster, ik zoek mijn man.’ Ik was deze dag in een verzorgingstehuis aanwezig om een check van de BHV organisatie te doen. Net klaar met de lunch trof ik een bewoonster aan onder de kapstok, terwijl ze in de hoek bij de stoelen op zoek was naar iets. ‘Dag mevrouw, waar is uw man?’ Ze keek me verward aan. ‘Tja, je raakt mannen zo snel kwijt hé, zullen we in de kantine een bakje koffie gaan doen?’ Nog voordat ze mijn arm goed vast had schuifelde ze al richting lift. Een verpleegkundige riep van beneden: ‘waar is haar rollator?’ Ik hielp haar de hoek om naar de kantine en terwijl ze ging zitten, melde ze dat ze een plasje ging doen. Ehm, daar hield ik me al heel lang niet meer mee bezig, gelukkig kwam de kantinebeheerster mij te hulp.
Lees meer…